KHẢO-LUẬN

 

 

II.
B
INH-K CỔ-TRUYỀN

 

       

6 - Binh-Khí Đặc-Biệt

 

A - Binh-Khí Mềm-Dẽo

 

 

« THIẾT-LĨNH »
鐵 領

 

 

 

 

       « Thiết-Lĩnh » ( 鐵 領 ) là món « Binh-Khí Đặc-Biệt », thuộc loại « Binh-Khí Cán Dài », rất lợi-hại, phôi-thai từ dụng-cụ nông-nghiệp là một loại Néo dùng để đập lúa. Đó là loại « Côn-Roi Nhị-Khúc » đặc-thù của người Việt, gồm có một khúc dài và một khúc ngắn nối liền nhau bằng giây thừng hoặc xích-sắt.

« Thiết-Lĩnh »
( 鐵 領 )


       Người Trung-Hoa cũng sử-dụng loại Côn-Roi Nhị-Khúc - một khúc dài và một khúc ngắn - này và gọi nó là Trường Sao-Tử (長 梢 子), có khi gọi là Mẫu-Tử-Côn 母 子 棍,

« Thiết-Lĩnh - Trường-Sao-Tử » (長 梢 子) áp-dụng vào việc Dàn-Binh-Bố-Trận.
(Tranh vẽ trên tường Đền Hỏa-Thần, Yongningzhen, Yanqing, Trung-Hoa)


- Thời Nhà MINH (1238~1644) -

 

       Nhưng loại « Côn Tam-Khúc » mà Người Trung-Hoa gọi nó là Tam-Tiết-Côn (三 節 棍) mới là đặc-thù của họ.
 

« Tam-Tiết-Côn »
( 三 節 棍 )

 
       Còn người Nhật ở Đảo Okinawa thì sử-dụng loại Côn Nhị-Khúc (Lưỡng-Tiết-Côn - 兩 節 棍), với hai Đoản-Côn ngắn bằng nhau và nối liền nhau bằng giây thừng hoặc xích-sắt - gọi là « Nunchaku » (Nông-Gia Cụ - 農 耞 具) - cũng phôi-thai từ dụng-cụ nông-nghiệp gọi là Liên-Gia 連 枷 nghĩa là cái Néo dùng để đập lúa. Tuy-nhiên loại binh-khí này không thuộc về Côn-Pháp. 
 

« Nunchaku »
(Nông-Gia Cụ - 農 耞 具)

 

     

 

Bài Thảo-pháp Võ-Trận Dòng Khiển-TƯỜNG

« Thiết-Lĩnh »
鐵 領


Sư-Trưởng PHẠM-Thi đang diễn Thảo-Pháp  « Thiết-Lĩnh ».

 

       Bài Thảo-pháp « Thiết-Lĩnh » căn-bản nổi tiếng của Hệ-Phái cụ PHẠM-Tường là bài Thảo gồm có bài Thiệu với 10 câu Thiệu (40 chữ).

       Đây là một bài Thảo hiếm quí của Võ-Trận dạy cách-thức sử-dụng « Thiết-Lĩnh » - khác hẳn của Võ Nhân-Gian - còn được hậu-duệ Dòng Võ Khiển TƯỜNG là Sư-Trưởng PHẠM-Thi lưu-truyền hậu-thế.

 

 

 

Bài Thảo-pháp Võ-Trận Giòng Khiển-PHẠN

« Thiết-Lĩnh »
鐵 領


       Bài Thảo-pháp « Thiết-Lĩnh » nổi tiếng của Hệ-Phái cụ Khiển-PHẠN là bài Thảo gồm có bài Thiệu với 9 câu Thiệu (36 chữ).

       Đây là một bài Thảo độc-đáo của Võ-Trận dạy cách-thức sử-dụng « Thiết-Lĩnh » trên đường bộ và trên lưng ngựa còn được hậu-duệ Dòng Võ Khiển-PHẠN là Sư-Trưởng Ba-PHONG lưu-truyền hậu-thế.

     

 

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
FRANCE

TRỊNH Quang Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang KHẢO-LUẬN
Binh-Khí Đặc-Biệt

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.